SYSTEM ICT

SYSTEM ICT

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) odgrywają ważną rolę w życiu współczesnego człowieka, a wręcz są jego nieodłączną częścią i towarzyszą mu w każdej dziedzinie życia.

Wdrożony System ICT jest systemem serwerowym, działającym w oparciu o bazy danych.

System ten umożliwia importowanie danych o uzysku z zainstalowanych kolektorów słonecznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie gminy Parczew. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Czysta energia w Gminie Parczew” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

 

 

Mapa instalacji solarnych